OP SCHOOL

WAT KUNNEN WIJ VOOR UW SCHOOL BETEKENEN

Als school doet u er alles aan om alle leerlingen optimaal te begeleiden en doubleren tot een minimum te beperken. U streeft naar een lesrooster met zo min mogelijk tussenuren. U wilt lesuitval adequaat en snel invullen en voorkomen dat individuele leerlingen achterstanden oplopen.

Om dit te realiseren biedt Ready to school op basis van maatwerk extra ondersteuning aan op scholen. Wij hebben met onze aanpak al jarenlang goede resultaten behaald bij o.a. het St. Odulphuslyceum & het Koning Willem 2 College in Tilburg, De Campus in Breda en bij het Mollerlyceum in Bergen op Zoom.

KERS OP DE TAART

Wat ons het meest trots maakt is dat we de school kunnen voorzien van een startende docent met werkervaring binnen verschillende facetten van het onderwijs.

U kiest voor Ready to school omdat wij alleen werken met de best geschoolde en meest enthousiaste onderwijs-studenten. Zíj staan dagelijks voor de groep, zij hebben dagelijks contact met de leerlingen. En daarom investeren wij continue in onze onderwijsstudenten via een coachingstraject.

Onze onderwijsstudenten zijn experts in het activeren van leerlingen en leveren per leerling maatwerk. Samen met de leerling zorgen zij ervoor dat doelen bereikt worden. Dat maakt leren leuker, dat maakt uw school leuker.

School onder-
steuning o.a.:

Lesopvang bij
ziekte docent

Surveillanten
tijdens toetsen

Seizoenschool

(o.a. lente- & zomerschool)

Verlengde schooldag

Ondersteuning
vakinhoudelijke lessen

Administratieve
ondersteuning

“Door de snelle actie van Ready to school stond er toch een docent voor de klas tijdens de griepgolf.”

INNOVATIE

Ready to school ondersteunt middelbare scholen om te innoveren door middel van projecten. Innovatieve oplossingen die de organisatie verlichten en stimuleren om nieuwe ideeën uit te werken.

Per project wordt samen bekeken hoe Ready to school direct van betekenis kan zijn. Door onze jarenlange ervaring kunnen we ideeën ook in een proeftuin uitvoeren. Dit geeft de school de rust en de gelegenheid om vooraf goed na te denken over hoe een idee een bijdrage kan leveren aan de organisatie.

DEELNEMENDE SCHOLEN

De Nieuwste School – Koning Willem II College – ZuidWesthoek College – Markenhage – Orionlyceum – MIchaelcollege – Pius X College -Theresialyceum – St. Odulphuslyceum – Mollerjuvenaat – Reeshof College – Track013 – De La Salle – De Keyzer – F.I.R.S.T. School.

HEB JE EEN VRAAG?

HOOFDKANTOOR READY TO SCHOOL

Bredaseweg 204-15
5038NK Tilburg

013-544 6202

contact@readytoschool.nl

KvK nr. 56934025

VOLG ONS

KLANTEN VERTELLEN

Ready to school weet wat jij nodig hebt.