Minder doubleurs op uw school? Het kan gratis met de Lenteschool, dagelijks extra begeleiding op school

Doubleren. Ook als school wil je dat zo veel mogelijk voorkomen. Want ouders en kinderen kiezen voor kwalitatief onderwijs en zittenblijven hoort daar niet bij. Daarom organiseert Ready to school de Lenteschool. Leerlingen die er slecht voorstaan, krijgen in de maanden mei en juni vijf dagen per week huiswerkbegeleiding en/of bijles op de eigen school.

De Lenteschool is een initiatief van Ready to school, welke volledig gesubsidieerd wordt door de overheid en werd dit voorjaar uitgevoerd op het St-Odulphuslyceum in Tilburg. Een groep van 22 havoleerlingen krijgt iedere dag tussen 14.30 uur en 17.15 uur huiswerkbegeleiding en bijles óp school.

Op iedere vijf leerlingen is één RTS-begeleider aanwezig. De leerlingen leren plannen en verbeteren hun studievaardigheden. En door de extra begeleiding komen kennishiaten aan het licht.

Ilse Baas is coördinator van Ready to school en illustreert dat laatste aan de hand van een concreet voorbeeld van een meisje in 4 havo dat een diepe onvoldoende haalde voor wiskunde. Tijdens de Lenteschool vertrouwde het meisje haar student-docent toe, dat zij moeite heeft met breuken en tafels. De Lenteschool biedt de ruimte om dit soort hiaten op te sporen en aan te pakken. En zelfs als een leerling er zó slecht voorstaat dat overgaan onmogelijk is, dan nog is deelname aan de Lenteschool zinvol. Door de begeleiding en de constante inzet merkt de leerling dat hij of zij wel degelijk in staat is om beter te scoren. Dit is goed voor het zelfvertrouwen en het besef dat leren en hard werken wel degelijk verschil maakt.

Gratis voor school en ouders

Ready to school biedt de Lenteschool aan in het kader van een subsidieregeling van het ministerie van Onderwijs. Daardoor kost deelname aan de Lenteschool noch de ouders noch de school extra geld.

Wilt u op uw school ook:

– Het aantal doubleurs terugbrengen?
– Een hoger percentage leerlingen dat overgaat?
– Leerlingen die op achterstand staan extra kansen bieden?
– Het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen oppoetsen?
– Kennishiaten bij leerlingen opsporen?
– Leerachterstanden aanpakken?
– Als school beter presteren?

Neem dan contact op met coördinator Ilse Baas van Ready to school via 013 – 544 6202. 
Wij bespreken de mogelijkheden graag met u.