Ready to school staat voor kwaliteit en is resultaatgericht. Daarom garanderen wij graag de overgang van uw kind!

Restitutie is mogelijk bij het niet behalen van het doel van overgaan of slagen waarbij in een compleet schooljaar (uiterlijk oktober 2017 tot en met juni 2018) minimaal driemaal per week huiswerkbegeleiding gevolgd is en waarin alle lesmomenten zijn gevolgd of ingehaald.

Uiteraard committeert Ready to school zich aan deze overgangsbelofte. Wij zorgen dat de leerling driemaal per week passende en kundige begeleiding krijgt bij het huis- en leerwerk. Maar ook door de begeleiding aan te passen wanneer de voortgang van de leerling hierom vraagt. De voortgang van de leerling wordt scherp gemonitord; wanneer een andere aanpak of extra hulp nodig lijkt dan zullen wij deze in overleg verstrekken. Wij verschaffen de restitutie wanneer het doel niet wordt behaald.

De leerling committeert zich door de begeleiding voor het gehele schooljaar minimaal driemaal per week vast te leggen. De leerling toont serieuze inzet en motivatie. Dit betekent o.a. op tijd aanwezig zijn, de instructies van de begeleiders opvolgen en het maken en volgen van de planning.

Bij ingrijpende gebeurtenissen die grote invloed hebben op het presteren van een leerling kan RTS geen garanties afgeven. Hieronder wordt o.a. verstaan scheiding ouders, overlijden familielid, soft/harddrugsverslaving en dergelijke.

U betaalt altijd een vast bedrag per maand, opzeggen kan nog steeds maandelijks vóór de laatste vrijdag van iedere maand. Overgangsbelofte vervalt bij tussentijds opzeggen.