Waarom?

Jongeren in de brugklas komen in aanraking met andere situaties dan op de basisschool. In de brugklas:

 • Moeten zij hun eigen plek verwerven binnen een nieuwe groep.

 • Gaan ze naar een nieuwe (vaak grote) school waar zij de jongste zullen zijn.

 • Krijgen zij te maken met hogere eisen die gesteld worden wat betreft schoolprestaties.

 • Krijgen zij veel verschillende leerkrachten.

 • Krijgen ze wellicht te maken met het begin van de puberteit.

 

Nieuwe situaties zijn leuk maar vaak ook erg spannend. Om de jongeren vol zelfvertrouwen naar hun nieuwe school te laten gaan hebben wij deze cursus ontwikkeld. In de cursus wordt uitleg gegeven over de nieuwe situaties die ze op school tegen komen, maar vooral veel oefeningen gedaan waardoor de jongeren zowel de eerste schooldag als de rest van het jaar goed doorlopen!

 

Hoe?

Gedurende één week zal de cursus in de ochtend plaatsvinden van 09.30 tot 11.30. De cursus ziet er iedere keer ongeveer als volgt uit:

09.30 openingsactiviteit

09.40 theorie schoolvaardigheden

10.20 pauze

10.30 workshop

11.20 nabespreking

11.30 einde

 

Tijdens de theorie schoolvaardigheden wordt er informatie gegeven over hoe de middelbare school werkt en hoe je hier als jongeren mee om kan gaan. De onderwerpen die hierin behandeld worden zijn achtereenvolgens:

 • Hoe werkt de middelbare school?

 • Een planning maken.

 • Hoe pak je leren aan?

 • Een samenvatting en/of mindmap maken.

 

In de workshops gaan we in op het Gedachten-Gevoel-Gedrag-Gevolg-schema (oftewel het G-schema) in door middel van sociale situaties waar de jongeren op de middelbare school mee in aanraking komen. De onderwerpen die hierin behandeld worden zijn:

   • Identiteit

   • Invloed van gedachten

   • Emoties erkennen/herkennen en benoemen

   • Ontspanning

   • Grenzen/voor jezelf opkomen