De afgelopen twee jaar hebben wij examentraining gegeven op het St.- Odulphus Lyceum. Docenten van Ready To School hebben voor verschillende vakken op havo en vwo niveau inhoudelijke trainingen gegeven. De examenleerlingen die in april nog een onvoldoende stonden voor hun schoolexamen, kregen van hen een steuntje in de rug.
Naast examentraining hebben wij in 2012 ook extra studiesteun geboden door klassen op te vangen die dit nodig hadden. In 2013 hebben wij het Odulphus ondersteund met surveilleren tijdens de toetsweken

Zie ook de website van het Odulphus Lyceum.