Vanaf dit schooljaar is de samenwerking met De Nieuwste School weer van start! Momenteel ondersteunen we enkele uren in de week de leerlingen die in de huiskamer aan het werk zijn. Onze onderwijsstudenten houden toezicht en helpen de leerlingen waar nodig met hun schoolwerk. 

Tussen 2009 en 2012 werkte Ready To School al samen met De Nieuwste School. Elke werkdag was er 1 onderwijsstudent vanuit Ready To School aanwezig die ondersteuning gaf aan de vakdocent. DNS vindt leren in een leergemeenschap belangrijk, want een leerling kan immers ook van medeleerlingen veel leren. Leerlingen werken niet in klassen, maar in huiskamers en groepen zijn gemiddeld groter dan we gewend zijn van reguliere middelbare scholen. Deonderwijsstudent ondersteunde docenten met orde houden en beantwoordde vragen die leerlingen hadden.

Verder werd er op projectbasis ook vakspecifieke inhoudelijke ondersteuning gegeven door docenten van Ready To School. Dit varieerde van Spaanse lessen tot examentrainingen voor wiskunde A en economie. Daarnaast heeft Ready To School gesurveilleerd tijdens de huiswerkklassen die DNS aanbood voor de leerlingen na schooltijd.

Zie ook de website van De Nieuwste School.