Geschreven door Michelle Opstal

We doen het pas goed, als het ook door anderen opgemerkt wordt. Naast ons klanttevredenheidsonderzoek, is het nu officieel:
Ready To School behoort tot de allerbeste huiswerkbegeleidingsinstituten van Nederland! :DJoyce

Zoals de trouwe volgers van Ready To School weten, zijn we in 2013 behoorlijk veranderd en is kwaliteit een van onze belangrijkste speerpunten geworden. Om die reden is onder andere mijn functie als kwaliteitsmedewerker in het leven geroepen. Gedurende het hele jaar hebben wij veranderingen doorgevoerd naar aanleiding van zelfreflectie en de reflectie van onze ouders, leerlingen en docenten die hebben meegewerkt aan onze tevredenheidsonderzoeken. Mijn taak is continu onze diensten te monitoren, evalueren en verbeteren. Veel hiervan gebeurt intern, maar een aantal dingen zijn vast ook door jullie opgemerkt. Zo zijn wij onze docenten intensiever gaan trainen, houden wij meer monitorgesprekken, vragen wij uw evaluatie ook direct na inschrijving en zijn wij bezig met een geheel nieuwe methode. Dit laatste doen wij in samenwerking met YoungWorks, de specialist in jongerencommunicatie, zodat onze methode volledig aansluit op onze jongeren.

Mijn belangrijkste missie van 2013 was het behalen van een keurmerk voor onze huiswerkbegeleiding. Door een keurmerk willen we ook naar nieuwe klanten toe laten logo-stuned zien dat kwaliteit hoog bij ons in het vaandel staat. Stichting Studiebegeleiding Nederland (StuNed) is in het leven geroepen om de kwaliteit en de professionaliteit van naschoolse studiebegeleiding in Nederland te verbeteren en te waarborgen. Dit doen zij door alleen de bedrijven die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen het keurmerk toe te kennen.  Na aanmelding is StuNed bij ons langs geweest en is ons bedrijf grondig onder de loep genomen; onze administratie, interne communicatie, financiële gegevens en natuurlijk de manier van werken op de huiswerkbegeleiding . Met een prachtig resultaat als gevolg: het keurmerk! We zijn nu erkend als gekwalificeerde huiswerkbegeleiding en hier erg trots op.

MISSIE GESLAAGD!

Op naar een fantastisch 2014!

Groeten, de übertrotse kwaliteitsmedewerker!