Geschreven door Michelle Opstal

‘Waar ik energie van krijg?’, daar hoeven Désirée Willems en Kathy Halters, beiden docent bij Ready to school, niet lang over na te denken. Voor hen allebei geldt; het contact met de leerlingen. Je levert maatwerk en daardoor bereik je betere resultaten. Je ziet leerlingen groeien hier. En dat is fantastisch, vinden ze.

Moeite met wiskunde

Kathy werkt op de locatie Rooi Harten van Ready to school (RTS) in Tilburg. Op deze inspirerende plek geeft ze huiswerkbegeleiding. Als wiskundelerares in opleiding is er altijd veel vraag naar haar inbreng. Veel van de Ready to school leerlingen hebben namelijk moeite met wiskunde.

En daar weet Kathy wel raad mee. ‘Ik merk dat veel leerlingen en dan vooral meisjes de sterke overtuiging hebben dat ze slecht zijn in wiskunde. Soms al meegekregen van hun moeder, die altijd roept hoe slecht zijzelf vroeger in wiskunde was. Een dergelijke overtuiging remt. Ik weet zeker dat iederéén wiskunde kan leren. Bij de één duurt het misschien wat langer dan bij de ander, maar als je er voldoende tijd insteekt, dan is het echt te doen.’

Remmende overtuigingen

Désirée herkent dat. Zij geeft vooral individuele bijles bij leerlingen thuis en werkt veel met leerlingen die zijn doorverwezen door bijvoorbeeld Jeugdbescherming Brabant (voorheen jeugdzorg). Leerlingen met bagage dus. Leerlingen die vaak sterk remmende  overtuigingen hebben of extreem veel last van faalangst. Désirée vertelt over een meisje dat zó zenuwachtig en gespannen was tijdens toetsen dat ze vaak daardoor het verkeerde antwoord invulde. Désirée: ‘dan moest het bijvoorbeeld antwoord A zijn en dat kon ze perfect beargumenteren. Uit onzekerheid koos ze dan toch voor antwoord B, C of D. Door daar over te praten, leerde ze dat herkennen. Door steeds maar weer positief te bekrachtigen, werd ze zekerder van zichzelf. Nu durft ze het antwoord te kiezen waarvan ze kan beredeneren dat het goed is.’

Eigen verantwoordelijkheid

Om dat te bereiken, is goed contact met de leerlingen een voorwaarde. Kathy en Désirée kletsen dan ook veel met de leerlingen. De sfeer bij RTS is informeel en leerlingen leren werken aan de eigen verantwoordelijkheid. Het gesprek vindt plaats in het keukentje van RTS in Tilburg en biedt zo letterlijk een kijkje in de keuken van RTS. In de studieruimte ernaast zit een andere docent voor de groep op zijn laptop te werken. Kathy vertelt dat hij een oefentoets aan het ontwikkelen is voor een groepje leerlingen van de Jozefmavo dat later deze week samen een toets heeft. Hij kijkt geregeld of de leerlingen goed werken en loopt ook af en toe naar iemand toe om een vraag te beantwoorden. Na een half uurtje lopen een paar leerlingen het keukentje in om even te pauzeren en zelf een kop thee te zetten. Even later gaan ze ook uit eigen beweging aan het werk.

Verschillende werkvormen

Kathy licht toe: ‘het maken van oefentoetsen is ook iets wat we doen. Het is belangrijk dat leerlingen de stof op verschillende manieren oefenen. We bieden de stof en ook de begeleiding met verschillende werkvormen aan. We maken bijvoorbeeld ook gebruik van YouTube. Voor de meeste vakken zijn er fantastische filmpjes beschikbaar waar leraren de stof uitleggen. Het voordeel daarvan is dat leerlingen informatie op meerdere manieren aangeboden krijgen. Die verschillende invalshoeken zorgen er voor dat de stof beter begrepen wordt.’

Inspiratie

En ook het inspireren van leerlingen is maatwerk. Désirée: ‘Tegen de één zeg je ‘jij bent hier zó goed in, we gaan voor de 9’, tegen een ander zeg je ‘we gaan voor overgaan’. Kathy: ‘En soms inspireer je ze op een heel andere manier. Er komen hier soms leerlingen die geen enkel idee hebben wat ze later willen gaan doen. Dat motiveert natuurlijk niet echt. Als je daarover in gesprek gaat en je weet het meer concreet te krijgen, dan is het je ook makkelijker op te brengen om te leren.’ 

De belangrijkste tip? De dames zijn het snel eens: ‘haalbare doelen stellen. Je komt hier omdat het niet zo goed gaat op school. Verwacht geen tienen ineens, maar koester de kleine stapjes die je vooruitgaat.’

 

Onze toppers Désirée & Kathy.
Onze toppers Désirée & Kathy.