Geschreven door Michelle Opstal

‘Blijven zitten’, ofwel doubleren, moeten we dat nou gewoon accepteren of kunnen we dit voorkomen? Of het nu 1 januari is, de start van je nieuwe levensjaar of het begin van een kersvers schooljaar: we beginnen – al dan niet bewust of onbewust – altijd wel met goede voornemens. Dit jaar ga ik het anders doen! Vol goede moed beginnen we de strijd en weerstaan we elke vorm van verleiding. Maar na een tijdje tegen de wind in boksen vaar ik toch weer op dezelfde koers, wat is dat toch?

Laatst las ik een interessante column in de Volkskrant* waaraan ik graag deze blog wil wijden. In deze column stond dat zittenblijven wordt veroorzaakt door gebrek aan inzet van leerlingen. Allereerst ben ik het daar totaal niet mee eens. Natuurlijk weten wij allemaal dat niet iedere leerling optimaal functioneert op school, of zich helemaal veilig en prettig voelt. Pestgedrag, loverboys, of privé omstandigheden zijn ingrijpende situaties die op leerlingen een grote impact (kunnen) hebben. Daarnaast zitten er vaak 25-30 leerlingen in de klas waardoor persoonlijke aandacht van de docent vaak niet mogelijk is. Dit zijn allerlei factoren die kunnen leiden tot slechte(re) studieresultaten en tot blijven zitten.
Ik ben van mening dat niet íedere leerling die niet functioneert ‘zoals het hoort’ in onze schoolsystemen afgespiegeld kan worden als lui. Want hoewel een leerling niet altijd zin heeft in schoolzaken, maakt dit een leerling niet direct onwelwillend.

Ik spreek uit ervaring. Bij RTS melden zich per jaar honderden leerlingen aan voor huiswerkbegeleiding, bijles of een bijspijkercursus. Soms meldt een leerling zich aan op advies van school of van de ouders maar ook op eigen initiatief. Zeker wanneer de leerling zich op eigen initiatief aanmelden, is te merken dat zij zelf ook achter de begeleiding staat. Gelukkig maar, want een leerling dwingen tot begeleiding werkt averechts.

We moeten ons bewust zijn van het feit dat het puberbrein nog niet volgroeid is. Dit betekent dat vaardigheden als vooruitdenken en gevolgen overzien nog echt ontzettend moeilijk is voor onze pubers **. En dat huiswerk maken en toetsen leren nou eenmaal niet op nummer 1 staat. Om leerlingen te kunnen motiveren voor schoolzaken denk ik dat het de taak van ouders, docenten, overheid en RTS moet zijn om gepaste aandacht te geven aan de leerling die het nodig heeft. Dit kan op een directe manier, maar ook met af en toe een grap of met een gebaar. Het is belangrijk om de leerling aan te leren zich te concentreren, focussen en te luisteren naar serieuze onderwerpen. Dit vraagt veel vaardigheden en talenten van de leerlingen maar ook van de betrokkenen rondom de leerling. RTS is gespecialiseerd in deze vaardigheden en talenten en brengt ze graag over aan de leerling.

Bij RTS zijn ten eerste de groepen klein. Dit stelt ons in de mogelijkheid om de leerlingen persoonlijk te begeleiden. Wij merken aan onze leerlingen dat deze persoonlijke aanpak in combinatie met een vlotte bijlesdocent leidt tot meer motivatie. In onze persoonlijke aanpak raden wij ook onze leerlingen aan om met regelmaat het huiswerk te maken en daarin ook structuur aan te brengen om een stevige basis te creëren. Wanneer een leerling elke week drie dagen bezig is met zijn huiswerk dan zullen de schoolprestaties over het algemeen goed zijn. Wanneer een leerling minder dan drie dagen per week huiswerk gaat maken, is de kans groter dat de leerling onvoldoendes haalt.

RTS gelooft in het principe van inzet en drie dagen huiswerk maken en biedt dit jaar daarom de overgangsbelofte aan. Dit houdt in dat wanneer bij voldoende inzet van de leerling in combinatie met drie dagen huiswerkbegeleiding mocht blijken dat een leerling ondanks haar inzet niet overgaat, u uw geld retour krijgt.

Een gemotiveerde omgeving, structurele huiswerkmomenten en een gezonde dosis inzet maakt leerlingen bewust van het belang van school en huiswerk. Dat zal er voor zorgen dat de leerlingen gemotiveerd blijven en zullen overgaan in plaats van blijven zitten!  Wat is er dan mooier om die begeleiding te bieden die daarbij helpt en dat zitten blijven geen eens meer onderwerp van gesprek is? Het huis- en leerwerk is gewoon voor het avondeten af. Ready To School geeft deze begeleiding, al jaren met kunde en plezier. En met onze nieuwe overgangsbelofte zit zittenblijven er voor ons niet meer in!

Voor meer informatie over onze overgangsregeling, klik hier.

Wij kijken weer uit naar een leerzaam nieuw schooljaar 2013-2014! Jij ook?

*Titel artikel: ‘Zittenblijven betekent in feite je neerleggen bij het gebrek aan inzet van pubers’
**Bron: Puberbrein binnenstebuiten.